Jak przygotować się na spotkanie sprzedażowe z klientem

Wielu z handlowców popełnia podstawowy błąd - nie jest właściwie przygotowany do wizyty u klienta. W trakcie kursu przedstawiony zostanie schemat postepowania (krok po kroku) w procesie przygotowań do prezentacji tak aby klient miał poczucie, że współpracuje z rzetelną firmą.

Kluczowe warunki prezentacji firmy

Sprzedają tylko hadlowcy, którzy potrafią przekonać klineta do swoich produktów, pomysłów, idei oraz planów. Przedstawione w szkoleniu metody skutecznej prezentacji, sprawią że to Wasze produkty i handlwcym będą w oczach klientów najlepszym rozwiązanieme dla ich firmy.

Pierwsze wrażenie

Pierwsze 20 sekund spotkania decuduje o tym jak klinet postrzega handlowca i firmę, którą repereznetuje, a tym samym o szansie na transakcje. Proponowany kurs to szkoła sprzedazy o kluczowych technikach prowadzących do gwarantowanego sukcesu sprzedażowego.

Język biznesowy

W profesji sprzedawcy bardzo ważne jest słownictwo. Sposób jaki się wysławiasz bardzo często decyduje o bardzo dobym wrażeniu a w rezultacie sukcesie sprzedażowym. Kurs to zestaw praktycznych porad na to jak zmienic język wypowiedzi by klient odczuł, że ma do czynienia z najwyższej klasy sprzedawcą (specjalistą).

Bądź asertywnym sprzedawcą

Asertywność to posiadanie i wyrażanie własnego zdania. Asertywny sprzedawca ma jasno określony cel i nie poddaje się manipulacjom i naciskom klientów. Sztuka asertywnoście polega na tym by nie ulegac klientowi i jednocześnie uwzgledniać jego potrzeby, tylko w ten sposób odbie storny mogą być zadowlone ze współpracy. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną dobre praktyki zachowań asertywnych sprzedawców.

Jak skutecznie zamykać proces sprzedażowy

Kiedy zapytasz sprzedawcę jaka cześć procesu sprzedażowego jest najtrudniejsza, w wielu przypadkach usłyszysz, że to jego ostatni etap, czyli zamknięcie sprzedaży. Kurs oferuje praktyczne porady eliminujące czynniki zależne od sprzedawcy, powodujące problemy z zamknieciem sprzedaży.

Techniki negocjacji

Z negocjacjami jest trochę jak ze sportem: mistrz świata nie zawsze wygrywa i ciągle doskonali swoje umiejętności. Proponowane szkolenie przedstawia schemat postępowania (zdobycia infomacji o klinecie) i dopsowane do danego klineta techniki negocjacji, wzbogacajacych repertuaru oraz zwiększenie efektywności.

Obudź swoją kreatywność w pracy handlowca - to się opłaca!

Ludzki umysł moze być potężnym narzędziem, szczególnie kiedy jest uzywany odpwiednio. Proponowany kurs to zestaw kluczowych technik na to jak bezustannie stawiać przed sprzedawcą nowe wyzwania i podnosić poprzeczkę. Wszystko po to by wyzwalac nowe pokłady kreatywności.

Praktyczne sposoby na specyficznego/trudnego klienta

Każdy klient ma indywidualne skłonności do określonych gier interpersonalnych. Okazuje się więc, że trudności ze specyficznym klientem to kluczowa kwestia w sprzedaży. Przechodząc kurs dowiecie się Państwo jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się przyjemnie i skutecznie.

Klient jako osoba, a nie firma

Aby osiągać dobre wyniki sprzedażowe, należy przed wszystkim zrozumieć, że nie sprzedajemy firmie, tylko człowiekowi. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną techniki rozpoznawania indywidulanych potrzeb klinetów oraz metody komunkacji tak aby czuli on, że to własnie my jestesmy w stanie te potrzeby zaspokojić

Kim jest klinet?

Wiedza to potęga, własnie z takiego założenia powinien wychodzić handlowiec. W szkoleniu przedstawione zostną infomacje czego powinniśmy dowiedzieć się o klinecie i jak możemy tą wiedzę wykorzystać w procesie sprzedażowym

Dobre praktyki brażnowe

Każda brażna to inna grupa ludzi, a więc inny język, innne potrzeby. Tylko zrozumienie tej zasady pozwola osiągać najlepsze wyniki sprzedażowe. W trakacie szkolenia przedstawimy spoobu komunikacji i metody prezentacji w odniesieniu do branży do jakiej kierujemy działania handlowe: np uczelnie, banki, urzędy, firmy prywatne

Typowe gry

Proces sprzedaży to nieustająca rozgrywka, pomiedzy tobą a klientem. Twój klient stosował będzie róznorodne zagrywki, aby zwyciężyć, nie pozwól mu za to. W szkoleniu zaprezentowane zostaną typowe gry wykorzystywane w procesie sprzedaży oraz metody radzenie sobie z nimi. Co więjcej dobre praktyki pozwola przejąć Ci kontorlę.

Budowanie długoterminowych relacji z klientem

W procesie sprzedaży nie jest najważniejsze zdobycie nowego klienta, ale utrzymanie tego którego się już ma. Jest to zadanie o wiele trudniejsze, ale zapawieniące stały przychód. Osiągniąc to można poprzez budowanie długoterminowych relacji z klientem. W szkoleniu przedstawione zostną metody postępowania, którę "przywiązuja" klinetów do firmy, sprawiją że zanim wybierze ofertę konkurencji zastanowi się kilka razy.

Zbijanie obiekcji klienta

Każdy nowy klient ma wiele objekcji i wątpliwości, rolą handlowca jest je rozwiać dać klientowi poczucie bezpieczeństwa i stysfakcji. W szkoleniu przedstawone zostną najpolularniejsze mity (objekcje) klineta oraz metody na ich zbicie.

Mowa ciała - komunikacja niewerbalna

Mowa ciała to jeden z podstawowych sygnałów jakie wysyła człowiek. Rolą handlowca jest zrozumienie sygnałó wysyłanych przez klienta oraz samu wysłanie sygnałow pozytywych. W szkoleniu przedstawione zostną praktyczne porady jak czytać z gestów i wiedzieć więcej niz rozmówca chce przekazać oraz jak przesyłać właściwe przesłanie.

Ćwiczenia praktyczne w komunikacji głosowej

Retoryka jako sztuka jest znana i stosowana od dawna, ale dopiero teraz jej zalety są coraz częściej wykorzystywane w roli narzędzia służącego do kształtowania i wpływania na opinie innych ludzi. Skuteczna komunikacja i perswazja to sztuka, którą może opanować każdy. Oferowany kurs nauczy Twojego sprzedawcę jak manipulowac głosem by osiągnąc zamierzony cel.

Notatka ze spotkań - skuteczne narzędzie sprzedażowe

Codzienna czynność jak sporządzanie notatki na spotkaniu może mieć wbrew pozorom kluczowe znaczenie w późniejszych etapach negocjacji z klientem. Naucz się ją tworzyć z naszym kursem. techniki i porady praktyczne

Dobre praktyki w rozmowie telefonicznej z klientem

Telefon to bardzo skuteczne narzędzie pracy i podnoszenia obrotów firmy. Jednocześnie jest to narzędzie budzące lęk, które w biznesie traktuje się po macoszemu. Kurs pokazuje nam jakimi kluczowymi zasadami powinien kierować się sprzedawca by świadomie wykorzystywać istniejące techniki rozmów telefonicznych.

Jakie argumenty podziałają na klienta?

Kurs nauczy sprzedawców się jak skutecznie budować strategię arguentowania, jak wykorzystać argumentację pozorowaną oraz jak standaryzować argumenty.

Jak unikać niewygodnych pytań?

Poznasz metody unikania niewygodnych pytań, nauczysz się jak prowadzic rozwowe i jak sprowokowac klienta, by zadawal pytania na które chetnie odpowiesz.

Jak odpowiadać na niewygodne pytania?

Przekonasz się jak za pomocą kilku technik przeobrazić niewygodne pytania w narzędzie do poznawania klienta i jego oczekiwań oraz potrzeb.

Jak przekazac informację by Twój klient ją zrozumiał

Sztuka przekazywania informacji polega na umiejętności odrzucenia tego co nadmiarowe by klient otrzymał dokładnie taką informację jakiej potrzebuje. Proponowany kurs to zestaw dobrych praktyk w technikach skutecznego przekazywania informacji.

Jak umiejetność słuchania może wpłynąć na relacje z klientem

Słuchanie stanowi 40% sprawnej komunikacji. Umiejętne słuchanie to podstawowa umiejętność, od której juz tylko krok do zamierzonego sukcesu. Przejdź kurs i stań się dobrym słuchaczem. Zauważysz jak przyciągasz ludzi!

Sztuka zadawania pytań

W trakicie rozmowy z klientem wbrem powszechnej opini nie jest najważniejsze odpowiadanie na pytania, ale równie ważne jest umiejętne zadawanie pytań. Nie zawsze klinet zapyta, a jeśli nie zapyta się nie dowie, dlatego tak ważne jest aby handlowieć potrafił zadać odpowiednie pytanie, tak aby pobudzić klienta do zadawania pytań. Szkolenia zawierało będzie dobre praktyki kiedy i jak warto zadać klientowi pytnie aby zaintresować przezntowanym produktem / usługą

Jak nawiąząć kontakt z publicznością?

Skuteczna komunikacja w dużej mierze zależy od dobrego nawiązania kontaktu. Przechodząc kurs dowiesz się jak oczarować słuchaczy za pomocą skutecznik technik oraz praktycznych porad

Profesjonalny e-Mail w procesie sprzedaży

Sprzedawać mozna na wiele sposobów. Sprzedaż internetowa za pomocą e-Maili staje się coraz bardziej popularna metodą. Idź z duchem czasu i przekonaj się, że warto poznac techniki konstruowania biznesowego maila, który może byc równie skuteczny jak sprzedaż tradycyjna.